Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Urban avrenning - Oslo
Ansvar:Steinar Myrabø
Forfatter:Myrabø, Steinar
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 1995
Omfang:14 s.+ vedlegg - fig.
Klassenummer:628.21(482.1)
Serie:NVE Rapport ; 1995:24
Emneord:Avrenning (Hydrologi) / Nedbør
Geografiske emneord:Norge
Note:Oppdragsgiver : Oslo kommune
Innhold:Rapporten presenterer resultatene fra en undersøkelse av hydrologiske data i Oslo fram til 1992. En har behandlet alle tilgjengelige nedbør- og avløpsdata for stasjonene Vika, Vestli og Oppsal. Dataene og analyseresultatene er presentert som plott eller i tabellform. Det er bl.a. utført korrelasjon- og ekstremverdianalyse, og analyse av avløpets respons på nedbøren både i tid og volum for de største flomepisodene.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Ex1TilgjengeligNVENVE556(05)
Ex2TilgjengeligNVENVE556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/1995/rapport1995_24.pdf