Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:CyberSmart : et pilotprosjekt for opplæring av ungdom i cybersikkerhet
Ansvar:redaktør: Janne Hagen ; forfatter: Janne Hagen og Bodil Grødem
Forfatter:Hagen, Janne / Grødem, Bodil
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2019
Omfang:32 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-1922-7 / 1501-2832
Klassenummer:681.3:331.86.004.4
Serie:NVE Rapport ; 2019:35
Emneord:Cybersikkerhet / Internettsikkerhet / kybersikkerhet / Utdanning
Geografiske emneord:Norge
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Rapporten oppsummerer erfaringene fra det norske CyberSmartprosjektet, som har pågått i perioden november 2017 til august 2019. Flere aktører har gått sammen om å utvikle og teste et opplæringsopplegg for
lærere og elever i den norske ungdomsskolen og videregående skole. CyberSmart bygger på kunnskap fra det amerikanske opplæringsprogrammet i cyberssikkerhet, «GenCyber»
Eier:NVE
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2019/rapport2019_35.pdf