Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Beregning av nasjonal justert innmatingsprofil : konsulentrapport
Ansvar:redaktør: Runa Haave Andersson ; forfattere: Optimeering AS
Forfatter:red.: Andersson, Runa Haave
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2015
Omfang:31 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-1133-7 / 1501-2832
Klassenummer:621.311.1:351.824.11(481)
Serie:NVE Rapport ; 2015:82
Emneord:Kraftforbruk / Kraftomsetning / Nettselskaper
Geografiske emneord:Norge
Note:Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Denne rapporten beskriver beregningen av en nasjonal justert
innmatingsprofil
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2015/rapport2015_82.pdf