Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Endringer i referanserenten for nettselskap, KILE for husholdningskunder og særbestemmelser om klage og omgjøring av inntektsrammevedtak : oppsummering av høringsuttalelser og endelig tekst i forskrift om kontroll av nettvirksomhet
Ansvar:redaktør: Silje Cathrine Syvertsen ; forfattere: Mona Helen Heien ... [et al.]
Forfatter:Heien, Mona Helen / red.: Syvertsen, Silje Cathrine
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2018
Omfang:43 s. - ill.
ISBN/ISSN:978-82-410-1790-2 / 1501-2832
Klassenummer:351.824.11(481)(094)
Serie:NVE Rapport ; 2018:97
Emneord:Avkastning / Husholdningskunder / Inntektsrammer / KILE / Omgjøring / Referansesentre
Geografiske emneord:Norge
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Forfattere: Mona Helen Heien, Tore Langset, Eivind Skjærven, Silje Cathrine Syvertsen og Lars Varden
Innhold:Sammendrag: Dokumentet oppsummerer og kommenterer høringsuttalelser som har
kommet inn til NVE
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2018/rapport2018_97.pdf