Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Skipstrafikk : fagrapport til strategisk konsekvensutredning av fornybar energiproduksjon til havs
Ansvar:forfatter: Kystverket
Forfatter:Kystverket
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2012
Omfang:83 s. - kol. ill.
ISBN/ISSN:978-82-410-0838-2 / 1501-2832
Klassenummer:621.548:656.6.001(261.2)
Serie:NVE Rapport ; 2012:49
Emneord:Fornybare energikilder / Offshorevirksomhet / Skipsfart / Vindkraft
Geografiske emneord:Norge
Note:Dokumentet foreligger kun elektronisk
En av 13 delrapporter til Havvind-utredningen
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: I rapporten er det gitt en oversikt over de viktigste rammene for tilrettelegging for skipstrafikk, sjøsikkerhetstiltak og oljevernberedskap. Dagens skipstrafikk i områdene er beskrevet og vurdert ut fra AIS–registreringer (Automatic Identification System) og regional kunnskap om skipstrafikken
Eier:NVE
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2012/rapport2012_49.pdf