Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Flommen på Østlandet i mai 2013
Ansvar:forfattere: Lars Andreas Roald
Forfatter:Roald, Lars Andreas
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2015
Omfang:65 s. - ill. (noen kol.), diagr., kart
ISBN/ISSN:978-82-410-1068-2 / 1501-2832
Klassenummer:556.166"2014"(481-11) / 556.166:351.78"2014"(481-11)
Serie:NVE Rapport ; 2015:21
Emneord:Flommer / Flomvarsling / Norges vassdrags- og energidirektorat / Vannføringer
Geografiske emneord:Østlandet
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Innhold:Sammendrag: I perioden 16.mai til 2. juni 2013 førte intens snøsmelting og mye nedbør til stor flom og mange skredhendelser i SørNorge. Mange veier ble stengt og det ble stor skade på bebyggelse og annen infrastruktur
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2015/rapport2015_21.pdf