Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Flomberegning for Fagernes (012.LZ)
Ansvar:forfatter: Ingeborg Kleivane
Forfatter:Kleivane, Ingeborg
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2012
Omfang:62 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-0825-2 / 1501-2832
Klassenummer:556.166(483.4)
Serie:NVE Rapport ; 2012:37
Emneord:Flomberegninger / Flomsonekart / Flomvannføringer
Geografiske emneord:Neselva / Nord-Aurdal kommune
Note:Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: I forbindelse med Flomsonekartprosjektet i NVE er det som grunnlag for vannlinjeberegning og flomsonekartlegging utført flomberegning for et delprosjekt i Fagernes i Oppland. Kulminasjonsvannføringer for flommer med forskjellige gjentaksintervall er beregnet for flere punkt i vassdraget
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2012/rapport2012_37.pdf