Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Uncertainty of salt discharge measurement: Analysis of NVE's database : Usikkerhet i vannføringsmålinger målt med saltfortynningsmetoden: Analyse av målingene i filarkivet
Ansvar:forfatter: Alexandre Christophe Hauet
Forfatter:Hauet, Alexandre Christophe
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2020
Omfang:16 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-2049-0 / 1501-2832
Serie:NVE Rapport ; 2020:28
Emneord:Beregninger / Saltfortynning / Vannføringsmåling
Geografiske emneord:Norge
Note:Sammendrag og forord på norsk.
Publikasjonen foreligger kun elektronisk.
Innhold:Sammendrag: Denne rapporten beskriver usikkerheten til vannføringsmålinger gjort med saltfortynningsmetoden for omtrent 1300 målinger i NVEs filarkiv. Dette blir gjort ved å bruke metoden beskrevet i «Uncertainty of salt discharge measurement - The SUNY Framework» (Rapport 29/2020, ISBN: 978-82-410-2050-6). Halvparten av målingene har en usikkerhet på mindre en 6% og halvparten har usikkerhet mellom 4% og 11%. For målingene med høyest usikkerhet (mer enn 20%) er
hovedkildene til usikkerhet sideveis blanding og at saltbølgen enten går mye høyere eller mye lavere enn spennet til kalibreringen av sensorene
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2020/rapport2020_28.pdf