Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Klimaendringer og damsikkerhet : analyse av dammers sårbarhet for økte flommer 2021
Ansvar:forfattere: Grethe Holm Midttømme, Lars Amdahl, Håkon Haugsrud
Forfatter:Midttømme, Grethe Holm / Amdahl, Lars / Haugsrud, Håkon
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2021
Omfang:15 s. - kol ill.
ISBN/ISSN:978-82-410-2124-4 / 1501-2832
Serie:NVE Rapport ; 2021:17
Emneord:Analyse / Damsikkerhet / Dimensjonerende flom / Flom / Flomavledning / Klima / Sårbarhet
Geografiske emneord:Norge
Note:Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Rapporten er en oppdatering av en nasjonal analyse av dammers
sårbarhet for økte flommer, som første gang ble utført i 2015 (NVErapport 94/2015). Siden 2015 er det lagd nye klimafremskrivninger som tilsier at flere områder av Norge kan forvente økte flommer. I tillegg er analysegrunnlaget utvidet til å omfatte dammer i konsekvensklasse 2, 3 og 4, mens analysen i 2015 bare omfattet dammer i konsekvensklasse 3 og 4. Denne siste analysen viser at 625
(45 %) dammer i de høyeste konsekvensklassene (2, 3 og 4) kan være sårbare for økte flommer pga. beliggenhet, damtype, flomløpstype eller fundament. NVE vil bruke resultatene som grunnlag for sitt tilsyn med damsikkerheten, og for å gi best mulig råd og veiledning til eierne om klimatilpasning.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2021/rapport2021_17.pdf