Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Vannkraftverkene i Norge får mer tilsig : virkningen av klimaendringer på tilsiget til vannkraften i Norge
Ansvar:redaktør: Valentin Koestler ; forfattere: Valentin Koestler ... [et al.]
Forfatter:Koestler, Valentin
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2019
Omfang:29 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-1975-3 / 1501-2832
Klassenummer:551.583:621.22(481)
Serie:NVE Rapport ; 2019:50
Emneord:Klimaendringer / Kraftproduksjon / Vannkraft
Geografiske emneord:Norge
Note:Forfattere: Valentin Koestler, Ann Østenby, Christine Birkeland, Fredrik Arnesen og
Ingjerd Haddeland
Innhold:Sammendrag: De siste tiårene har vannkraftverkene i hele Norge fått mer tilsig som følge av en økning i nedbør. Dette har ført til mer vannkraftproduksjon. Økningen i tilsig har vært størst om vinteren, samtidig har snøsmelteflommen blitt litt mindre.
Fremover vil et varmere og våtere klima føre til at tilsiget fortsetter å øke.
Mesteparten av økningen i tilsig kan utnyttes til vannkraftproduksjon. Tilsiget
har økt raskere de siste tiårene enn klimaframskrivningene
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2019/rapport2019_50.pdf