Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Norwegian glacier reference dataset for climate change studies
Ansvar:authors: Liss M. Andreassen and Hallgeir Elvehøy
Forfatter:Andreassen, Liss M. / Elvehøy, Hallgeir
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2021
Omfang:21 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-2170-1 / 1501-2832
Serie:NVE Rapport ; 2021:33
Emneord:Breer / Calibration / Climate change / Glacier / Homogenization / Klimaendringer / Length change / Mass balance / Massebalanse
Geografiske emneord:Norge
Note:Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: The NVE Hydrological Reference Dataset for studies of hydrological change was presented in Fleig et al (2013) and also included datasets of glacier mass balance and length change. This report in an update of the glacier datasets up to and including year 2021.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2021/rapport2021_33.pdf