Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Brekartlegging med drone
Ansvar:forfattere: Liss M. Andreassen og Jessica De Marco
Forfatter:Andreassen, Liss Marie / De Marco, Jessica
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2018
Omfang:37 s. - kol. ill.
ISBN/ISSN:978-82-410-1697-4 / 1501-2832
Klassenummer:551.324:528.7.74
Serie:NVE Rapport ; 2018:44
Emneord:Brekartlegging / Digital terrengmodell / Drone / Kartlegging / Ortofoto
Geografiske emneord:Norge
Note:Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: I denne rapporten gis en oversikt over kartlegginger av breer foretatt
med drone i perioden 2016-2017. Kartlegging ble foretatt på Juvfonne,
Storbreen og Nigardsbreen.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2018/rapport2018_44.pdf