Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Glaciological investigations in Norway 2020
Ansvar:editor: Bjarne Kjøllmoen; authors: Bjarne Kjøllmoen ... [et al.]
Forfatter:Kjøllmoen, Bjarne
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2021
Omfang:92, ii s. - ill. (noen kol.), diagr., kart
ISBN/ISSN:978-82-410-0743-9 / 1501-2832
Klassenummer:551.324.4"2020"(481)
Serie:NVE Rapport ; 2021:31
Emneord:Glasiologi / Massebalanse / Snø / Snøakkumulasjon / Volumendring
Geografiske emneord:Norge
Note:Forfattere: Bjarne Kjøllmoen, Liss M. Andreassen, Hallgeir Elvehøy and Kjetil Melvold
Har bibliografi og sammendrag på norsk og engelsk.
Innhold:Sammendrag: Results of glaciological investigations performed at Norwegian
glaciers in 2020 are presented in this report. The main part concerns mass balance investigations. Results from investigations of glacier length changes are discussed in a separate chapter
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2021/rapport2021_31.pdf