Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Kraftbalansen i Norge mot 2020 : oppdaterte anslag per juni 2005
Ansvar:Knut Hofstad, Torodd Jensen, Cato Larsen, Seming Skau
Forfatter:medforf.: Hofstad, Knut / Larsen, Cato / Skau, Seming / medforf.: Jensen, Torodd
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2005
Omfang:27, [1] s. - diagr.
ISBN/ISSN:82-410-0568-7 / 1501-2832
Klassenummer:620.9
Serie:NVE Rapport ; 2005:19
Emneord:Energiforbruk / Energiforsyning / Energiproduksjon
Note:Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Økt kraftutbygging og lav forbruksvekst fram mot 2020 vil gi lavere
import av elektrisk kraft i år med normal nedbør. Det ventes at ny kraftproduksjon
vil bli utviklet de neste årene selv uten at det blir innført et sertifikatsystem for
fornybarenergi.Det gjelder særlig mindre vannkraftanlegg, men også vindkraft,
hvis dagens støtteordninger opprettholdes. Forbruket av elektrisk kraft er fortsatt
på nivå med 2001, og NVE venter lav vekst i det samlede norske kraftforbruket
de neste 15 årene. I et normalår viser foreliggende kraftbalanseberegninger at
totalforbruket i 2020 vil bli om lag 140 TWh, mens produksjonen vil bli 135 TWh
inklusive 3,5 TWh fra det nye gasskraftverket på Kårstø. Differansen dekkes av
import fra Sverige, Danmark og/eller Nederland. Det er kraftforbruket innen
petroleumsvirksomheten som vokser raskest fram mot 2020. I denne undersøkelsen
har en lagt til grunn at forbruket i kraftintensiv industri forblir uendret, mens
forbruket i alminnelig forsyning voksermoderat. Det samlede forbruksnivået på 140
TWh i 2020 stemmer godt overens med de forbruksanslagene Statistisk sentralbyrå
nylig la fram. Innføring av et elsertifikatmarked for fornybar energi med moderat
ambisjonsnivå,vil øke krafttilgangen i 2020 til 138 TWh. Økningen på 3 TWh er i
hovedsak vannkraft.Det vil si at Norge vil ha en kraftutveksling som er i tilnærmet
balanse i et normalårdersom elsertifikatmarkedet blir noe av. Vannkraftproduksjonen
er svært avhengig av været, og i et ekstremt tørt år vil det stadig være nødvendig
med en betydelig import og forbruksreduksjon for å oppnå balanse i kraftmarkedet.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
3.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2005/rapport2005_19.pdf