Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Kvartalsrapport for kraftmarkedet : 2. kvartal 2007
Ansvar:redaktør: Tor Arnt Johnsen ; forfattere: Hege Bøhler ... [et al.]
Forfatter:Bøhler, Hege / red.: Johnsen, Tor Arnt
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2007
Omfang:64 s. - ill. (noen kol.), diagr., kart
ISBN/ISSN:978-82-410-0645-6 / 1501-2832
Klassenummer:338.5:621.311(48)
Serie:NVE Rapport ; 2007:13
Emneord:Elektrisitetsforsyning / Kraftforsyning / Pris og markedsforhold
Geografiske emneord:Norden
Note:Forfattere: Hege Bøhler, Karl Magnus Ellinggard, Erik Holmqvist, Håkon Mørch
Korvald, Per Tore Jensen Lund, Ingrid Magnussen, Nils Spjeldnæs
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Mer tilsig og nedbør enn normalt i andre kvartal førte til høy
kraftproduksjon og ytterligere oppfylling av vannmagasinene. De norske
vannmagasinene gikk i løpet av kvartalet fra en magasinfylling på 1,4
prosentpoeng under normalt til en fylling 5,9 prosentpoeng over normalt. Den gode
ressurstilgangen ga fall i børsprisen på elektrisk kraft. I Norge og Sverige var
spotprisen i andre kvartal rundt 50 prosent lavere enn i andre kvartal 2006 og
15-20 prosent lavere enn i første kvartal. Produksjonsøkningen gikk til eksport til
Danmark og Sverige. Eksporten ga redusert kraftproduksjon i Danmark og videre
eksport til Tyskland, Finland og Polen. Kraftprisene til husholdninger fortsatte å falle
i andre kvartal 2007. Markedspriskontrakten (spot) falt med 4,8 øre/kWh fra første
kvartal til 23,9 øre/kWh inklusive påslag og mva. i andre kvartal. Standard variabel
kontrakt fra dominerende leverandør falt med 10,8 øre/kWh til 27,4 øre/kWh. I
gjennomsnitt var dermed standardkontrakten 3,5 øre/kWh dyrere enn en
spotkontrakt.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
3.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2007/rapport2007_13.pdf