Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Kontrollstasjon 2017 del 1 : NVEs gjennomgang av elsertifikatordningen : teknisk justering av kvotekurven, kvotekurven i elsertifikatsystemet, tidspunkt for godkjenning av anlegg i Sverige og markedsforbedringstiltak
Ansvar:prosjektansvarlig: Mari Hegg Gundersen ; prosjektleder: Anton Jayanand Eliston ; redaktør: Liv Arntzen Løchen ; forfattere: Anton Jayanand Eliston ... [et al.] ; bidragsytere: Erik Mathiessen ... [et al.]
Forfatter:Eliston, Anton Jayanand / red.: Løchen, Liv Arntzen / medarb.: Gundersen, Mari Hegg / medarb.: Mathiessen, Erik
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2016
Omfang:69 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-1508-3 / 1501-2832
Klassenummer:620.9:339.13.027(481+485) / 351.824:620.9(481+485)
Serie:NVE Rapport ; 2016:55
Emneord:Elsertifikater / Fornybare energikilder / Internasjonalt samarbeid / Kraftmarkeder / Kraftproduksjon / Offentlig forvaltning
Geografiske emneord:Norge / Sverige
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Forfattere: Christina Stene Beisland, Leif Inge Husabø, David Weir, Ane Næsset Ramtvedt, Maria Sidelnikova, Torgeir Ericson, Dag Spilde, Anton Jayanand Eliston og Olav Sem Berg
Bidragsytere: Erik Mathiessen, Tommy Enger, Petter Johan Olsen, Åge Eilertsen, Olav Haaverstad, Audun Fidje, Arne Søiland, Gudmund Bartnes og Simon Oldani
Har ordliste
Innhold:Sammendrag: Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) besvarer med denne rapporten oppdragene fra Olje- og energidepartementet datert 24.09.2015 og 18.12.2015. Elsertifikatordningen er forankret i avtalen om et felles elsertifikatmarked mellom Norge og Sverige og i lover og forskrifter i begge land. Avtalen mellom Norge og Sverige angir at eventuelle endringer i
elsertifikatordningen skal gjøres i forbindelse med en kontrollstasjon der de to landene i felleskap påser at ordningen fungerer etter hensikten
Eier:NVE
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2016/rapport2016_55.pdf