Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Dammer som kulturminner
Ansvar:forfatter: Helena Nynäs
Forfatter:Nynäs, Helena
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2013
Omfang:249 s. - kol. ill.
ISBN/ISSN:978-82-410-0935-8 / 1501-2832
Klassenummer:627.8(481)(09) / 351.853:627.8(481)
Serie:NVE Rapport ; 2013:64
Emneord:Dammer / Historie / Kulturminner
Geografiske emneord:Norge
Note:Har bibliografi, ordliste og register
Innhold:Sammendrag: Prosjektet "Dammer som kulturminner" søker å presentere et utvalg dammer som viser mangfoldet av damtyper på landsbasis. Hensikten med prosjektet er å bidra til framtidig bevaring av historisk viktige dammer og å gi økt kunnskap om dammers betydning og historie i Norge.
Eier:NVE
Eksemplar:1. (1 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVERM556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2013/rapport2013_64.pdf