Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Kvartalsrapport for kraftmarkedet : 1. kvartal 2010
Ansvar:redaktør: Tor Arnt Johnsen ; forfattere: Hege Bøhler ... [et al.]
Forfatter:Bøhler, Hege / red.: Johnsen, Tor Arnt
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2010
Omfang:vii, 132 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-0715-6 / 1501-2832
Klassenummer:338.5:621.311(48)
Serie:NVE Rapport ; 2010:10
Emneord:Elektrisitetsforsyning / Kraftforsyning / Pris og markedsforhold
Geografiske emneord:Norden
Note:Forfattere: Hege Bøhler, Erik Holmqvist, Per Tore Jensen Lund, Ingrid Magnussen,
Finn Erik Ljåstad Pettersen, Mats Øivind Willumsen, Kristian Rasmussen, Javier
Ernesto Auris Chàvez, Kjerstin Dahl Viggen og Tor Arnt Johnsen
Innhold:Sammendrag: Første kvartal 2010 var preget av langvarig kaldt og tørt vær. Totalt
kom det 19 TWh nedbørenergi, 13 TWh mindre enn normalt. Ved utgangen av
kvartalet var snømagasinene ca. 35 prosent under normalt. Det nyttbare tilsiget
var 5,7 TWh, 3,2 TWh mindre enn normalt. Det norske kraftforbruket var 40,2
TWh. Det er 6,9 TWh mer enn i samme kvartal i fjor og nær 1 TWh høyere enn den
tidligere rekorden. Den norske kraftproduksjonen var 38,2 TWh, en nedgang på 1,3
prosent fra samme kvartal i fjor. Nedgangen har sammenheng med magasinfylling
under normalt ved inngangen til kvartalet, lavere tilsig gjennom kvartalet, samt
nedbør under normalt. Det kalde været og den knappe ressurssituasjonen bidro til
en markant prisøkning fra foregående kvartal. Kraftprisen ved kraftbørsen Nord Pool
økte for de ulike områdene med mellom 47 og 87 prosent fra fjerde kvartal i fjor.
Vinterens høye kraftpriser drøftes i temaartikkelen i rapportens kapittel 2, som
gjengir NVEs rapport til Olje- og energidepartementet om vinterens kraftsituasjon.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2010/rapport2010_10.pdf