Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Naturfareforum - årsrapport 2019
Ansvar:redaktør: Hallvard Berg ; forfattere: Hallvard Berg ... [et al.]
Forfatter:Berg, Hallvard
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2020
Omfang:[27] s. - kol ill.
ISBN/ISSN:978-82-410-2036-0 / 1501-2832
Klassenummer:502.33"2019" / 35:711.2/.4"2019"
Serie:NVE Rapport ; 2020:19
Emneord:Klimaendringer / Naturfare / Naturhendelser / Skred
Geografiske emneord:Norge
Note:Forfattere: Hallvard Berg, Bjørn K. Dolva, Erling Kvernevik og Ragnhild L. Kringen
Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: I denne rapporten er aktivitetene og ressursbruken i Naturfareforum i 2019 oppsummert
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2020/rapport2020_19.pdf