Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Plan for skredfarekartlegging : delrapport jordskred og flomskred
Ansvar:redaktør: Terje H. Bargel ; medvirkende: Terje H. Bargel ... [et al.]
Forfatter:Bargel, Terje Harald
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2011
Omfang:46, [10] s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-0757-6 / 1501-2832
Klassenummer:624.131.54.001(481)
Serie:NVE Rapport ; 2011:16
Emneord:Flomskred / Jordskred / Kartlegging / Skredfare
Geografiske emneord:Norge
Note:Dokumentet foreligger kun elektronisk
Forfattere: Terje H. Bargel, Åse Tharan Fergus, Graziella Devoli, Kjartan Orvedal,
Ivar Peereboom, Eli K. Øydvin, Knut Stalsberg, Kari Sletten, Luzia Fischer, Lena
Rubensdotter og Raymond Eilertsen
har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Målet med arbeidet som presenteres i dette dokumentet er å påvise
områder i Norge som bør kartlegges med tanke på jordskred samt å foreslå en
metode for identifisering av områder som kan være utsatt for flomskred langs
elver og vassdrag
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2011/rapport2011_16.pdf