Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • v
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Vannlinjeberegning, Tysla - Elvål, Rendalen Kommune
Ansvar:forfattere: Byman Hamududu
Forfatter:Hamududu, Byman
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2015
Omfang:25 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-1083-5 / 1501-2832
Klassenummer:556.166.06(483.5)
Serie:NVE Rapport ; 2015:36
Emneord:Flomberegninger / Vannføringer / Vannlinjeberegninger
Geografiske emneord:Rendalen kommune / Tysla
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Rapporten er en beskrivelse av arbeidet med vannlinjeberegning for
nedre del av Tysla. Det er utarbeidet vannlinje for forskjellige vannføringer fra normalvannføring til 20 års, 100, 200, og 500årsflommer. En normalvannstand er beregnet basert på middelavrenninga. Det viser at en 50 års flom vil være noe lavere enn flommen i 2013. I det øverste profilet vil vannstanden være ca 0.2 m
lavere, men lenger ned ved profil 6 vil den være 30 cm lavere. Ved en 200 års flom vil vannstanden være 20 cm høyere enn i 2013
Eier:NVE
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2015/rapport2015_36.pdf