Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Flomberegning for Mjøsa/Vorma (002.Z)
Ansvar:forfattere: Erik Holmqvist og Byman Hamududu
Forfatter:Holmqvist, Erik / Hamududu, Byman
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2022
Omfang:54 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-2179-4 / 1501-2832
Klassenummer:556.06
Serie:NVE Rapport ; 2022:4
Emneord:Flomberegning
Geografiske emneord:Mjøsa / Vorma
Innhold:Sammendrag: Det er beregnet flomvannstander i Mjøsa og flomvannføringer i Vorma. Beregningene er baser på både vannstandsdata fra Mjøsa,
vannføringsdata fra Vorma og beregning av tilløpsflommer til Mjøsa som så er rutet gjennom innsjøen. Også historiske flomvannstander tilbake til 1789 er inkludert i analysene. Beregningene gir en 200-års flomvannstand i Mjøsa på 127,0 moh. (NN2000), mens beregnet 1000-års flomvannstand er 128,9 moh.

De høyeste observerte flomvannstandene i Mjøsa er i 1860 og 1789 med ca. 128,0 moh. De siste hundre årene er flomvannstandene i 1927 og 1995 de høyeste med ca. 126,2 og 125,8 moh.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2022/rapport2022_04.pdf