Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Kommunikasjonsplan for FoU-programmet «Naturfare, infrastruktur, flom og skred»
Ansvar:redaktør: Marie Haakensen ; forfattere: Dag Svinsås ... [et al.]
Forfatter:Svinsås, Dag / red.: Haakensen, Marie
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2015
Omfang:[19] s. - kol. ill.
ISBN/ISSN:978-82-410-1158-0 / 1501-2832
Klassenummer:001.89:[351:502.31(481)
Serie:NVE Rapport ; 2015:106
Emneord:Forskningsprogram / Kommunikasjon / Offentlige etater
Geografiske emneord:Norge
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Forfattere: Dag Svinsås, Erik Due, Kjell Solem, Ragnhild Wahl, Brigt Samdal, Roald Aabøe og Bjørn Kristoffer Dolva
Innhold:Sammendrag: Etatene har i fellesskap laget en kommunikasjonsstrategi for FoUprogrammet. Den belyser mål og visjoner, utfordringer, identifiserer
målgrupper og definerer kommunikasjonsansvar. Det pekes på prioriterte kommunikasjonskanaler både internt og eksternt, gis eksempler på relevante aktiviteter. Til slutt gir en del erfaringer med bruk av både strategisk og taktisk kommunikasjonsarbeid fra programmet
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2015/rapport2015_106.pdf