Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Grønne tak og styrtregn : effekten av ekstensive tak med sedumvegetasjon for redusert avrenning etter nedbør og snøsmelting i Oslo
Ansvar:forfatter: Bent C. Braskerud
Forfatter:Braskerud, Bent Christen
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2014
Omfang:98 s. - kol. ill
ISBN/ISSN:978-82-410-1017-0 / 1501-2832
Klassenummer:556.18.02(482.1) / 556.166:712.4(482.1)
Serie:NVE Rapport ; 2014:65
Emneord:Beplantning / Flomdemping / Overvannsdisponering / Regnbed / Urbanhydrologi
Geografiske emneord:Oslo kommune
Note:Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Grønne, vegetasjonsdekkede tak er ett av flere aktuelle tiltak for lokal overvannsdisponering (LOD). Tiltaket kan bidra til å gjenskape noe av den naturlige tilbakeholdingen av nedbør i byer. Her rapporteres 5 års datainnsamling fra et forsøksfelt i Oslo. Feltet består av to sedum (bergknappfamilien) tak med og uten drenering, og et vanlig tak uten vegetasjon. Resultatene viser at grønne tak kan dempe avrenningen av styrtregn i vesentlig grad. Tak uten drenering virket vanligvis best. De grønne takene reduserer også avrenningen av regn på smeltende snø, bedre enn det vanlige taket. De mest intense episodene vises grafisk. I tillegg gis oversikter over månedlig nedbør og avrenning. Rapporten inneholder i tillegg informasjon om uttørkingshastigheter og vanningsbehov, mulige forbedringer mht. oppbygging av tak, kjøling av bygg, internasjonale erfaringer med vegetasjon på taket og en liten takflora
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2014/rapport2014_65.pdf