Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Tid for ny markedsdesign?
Ansvar:redaktør: Finn Erik Ljåstad Pettersen ; forfattere: Finn Erik Ljåstad Pettersen og Anne Sofie Ravndal Risnes
Forfatter:Pettersen, Finn Erik Ljåstad / Risnes, Anne Sofie Ravndal
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2012
Omfang:[31] s. - ill., kart, fig., diagr.
ISBN/ISSN:1501-2832
Klassenummer:621.31:339.13.012
Serie:NVE Rapport ; 2012:36
Emneord:Krafthandel / Kraftmarkedet / Kraftomsetning
Note:Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Rapporten belyser ulike sider ved eksisterende og alternativ
markedsdesign. Videre gir rapporten et innblikk i de vurderinger og avveininger NVE gjør med hensyn til behov for og videre utvikling av kraftmarkedet
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2012/rapport2012_36.pdf