Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Kontroll av registrerte skredhendelser og tildeling av kvalitetsnivå for utglidning, jordskred, flomskred og sørpeskred
Ansvar:redaktør: Graziella Devoli ; forfattere: Graziella Devoli ... [et al.]
Forfatter:Devoli, Graziella
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2020
Omfang:[72] s. - kol. ill.
ISBN/ISSN:978-82-410-2054-4 / 1501-2832
Serie:NVE Rapport ; 2020:31
Emneord:Kvalitetskontroll / Landslide database / Skreddatabasen / Skredhendelser
Geografiske emneord:Norge
Note:Forfattere: Graziella Devoli (NVE), Kristine Thorkildsen Jarsve (Loughborough University, UK), Håvard Harnes Mongstad (konsulent, Bergen Kommune), Kamilla Skåre Sandboe (NVE), Odd Are Jensen (NVE)
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Historiske skredhendelser blir i dag registrert i den nasjonale
skreddatabasen (NSDB). Registreringene inneholder verdifull informasjon, men flere av de registrerte skredhendelsene mangler nøyaktig informasjon om sted, tid og/eller skredtype og skredareal. Det anbefales derfor å kontrollere kvalitet av skredhendelser før analyser og å gi et kvalitetsnivå til hver enkelt skredhendelse i databasen. Rapporten beskriver kort tilgjengelige web-løsninger og verktøy for å registrere skredhendelser, presenterer forslag for kvalitetskriteria og -nivå, og viser
hvordan man gjennomfører kontroll av kvaliteten til skredhendelser allerede registrert i databasen. Rapporten fokuserer spesielt på kontroll av skredhendelser som er utløst av regn og snøsmelting, som utglidninger, jordskred, flomskred og sørpeskred
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2020/rapport2020_31.pdf