Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Nordic hydrological conference 2018 : hydrology and water resources management in a changing world
Ansvar:Editors: Knut Alfredsen, Chong-Yu Xu and Kolbjørn Engeland
Forfatter:Alfredsen, Knut / ed.: Xu, Chong-Yu / ed.: Engeland, Kolbjørn
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2018
Omfang:127 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-1724-7 / 1501-2832
Klassenummer:556(061.3)
Serie:NVE Rapport ; 2018:68
Emneord:Hydrologi / Klimaendringer / Konferanse / Vannressurser
Geografiske emneord:Norden
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Heftene i serien har ulike titler: NHP-rapport, NHP Report, NHP-Report
Innhold:Sammendrag: This report contains the abstracts submitted to the XXX Nordic
Hydrological Conference organised by the Norwegian Hydrological
Council (NHR) and the Nordic Association for Hydrology (NHF).
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2018/rapport2018_68.pdf