Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Nasjonalt overvåkingsnett for grunnvann og markvann (fysiske parameter) : drift og formidling 2006 : status pr. februar 2007
Ansvar:Hervé Colleuille og Ingvill Stenseth
Forfatter:Colleuille, Hervé / Stenseth, Ingvill
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2007
Omfang:49 s. - ill.
ISBN/ISSN:978-82-410-0627-2 / 1501-2832
Klassenummer:556.3.07(481)
Serie:NVE Rapport ; 2007:2
Emneord:Grunnvann / Hydrologi / Markvann / Målestasjoner / Stasjonsnett
Geografiske emneord:Norge
Note:Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Hovedformålet med rapporten er å presentere status for drift av det
nasjonale overvåkingsnett for grunnvann og markvann, og oppsummere all
virksomhet utført i 2006. Rapporten inkluderer en oversikt over aktive
målestasjoner, målte parametre, ressursbruk og over alle utførte, administrative og
faglige oppgaver. Rapporten gir også en oversikt over FoU-prosjekter,
publikasjoner, infospalter, kurs hvor stasjonsnettet ble presentert eller hvor
dataene fra nettet ble anvendt i 2006.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
3.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2007/rapport2007_02.pdf