Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Flom og jordskred i Nordland og Trøndelag desember 2013
Ansvar:forfattere: Elin Langsholt, Erik Holmqvist og Delia Welle Kejo
Forfatter:Langsholt, Elin / Holmqvist, Erik / Kejo, Delia Welle
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2014
Omfang:35 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-0967-9 / 1501-2832
Klassenummer:556.166+624.131.54(484.1/.3)
Serie:NVE Rapport ; 2014:19
Emneord:Flom / Nedbør / Skred / Vannføringer
Geografiske emneord:Nordland / Nord-Trøndelag / Sør-Trøndelag
Note:Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Mye nedbør i kombinasjon med mildvær og snøsmelting førte til stor flom i flere vassdrag i Nordland og sørover til Trøndelag. Flom, jordskred og fare for snøskred gjorde at mange veier i området ble stengt
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2014/rapport2014_19.pdf