Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Fareindikatorer ved skogsveibygging : rapport fra arbeidsgruppe i Naturfareforum
Ansvar:redaktør: Hallvard Berg og Rune Nordrum ; forfattere: Jørn Lileng m.fl
Forfatter:Lileng, Jørn / red.: Berg, Hallvard / red.: Nordrum, Rune
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2019
Omfang:21 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-1828-2 / 1501-2832
Klassenummer:625.7(253).004
Serie:NVE Rapport ; 2019:9
Emneord:Erosjon / Flom / Naturfare / Naturhendelser / Skogsveier / Skred
Geografiske emneord:Norge
Innhold:Sammendrag: En arbeidsgruppe i Naturfareforum foreslår tiltak for å sikre at hensynet til fare for flom, erosjon og løsmasseskred ivaretas ved en risikobasert
tilnærming
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2019/rapport2019_09.pdf