Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Mojordet flomverk (VV 1240, VV 8966), Åsnes kommune : status og vurdering av behovet for oppgradering
Ansvar:forfattere: Jon Magnus Amundsen...[et al.]
Forfatter:Amundsen, Jon Magnus
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2018
Omfang:36 s. - ill.
ISBN/ISSN:978-82-410-1689-9 / 1501-2832
Klassenummer:556.166
Serie:NVE Rapport ; 2018:36
Emneord:Flomverk
Geografiske emneord:Åsnes kommune
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Innhold:Sammendrag: Multiconsult har på oppdrag for NVE kartlagt status, og vurdert behovet for oppgradering, for 19 flomverk i Hedmark. Arbeidet ble utført i 2017.
Rapporten inneholder resultater fra Mojordet flomverk i Åsnes kommune. Flomverket er ca. 250 m langt, og fungerer som sekundærverk for seksjonering av områder som er beskyttet av et ytreverk. Verket beskytter et område på 0,8 km2 og 4 bygg, eller 2.7 km2 og 198 bygg hvorav 41 bolighus, mot flomvann fra hhv. nord eller sør. Det
finnes et område med setninger som bør repareres (ca. 200 m2).
Eier:NVE
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2018/rapport2018_36.pdf