Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Flom og stor vannføring forårsaket av ekstremværet Frida august 2012
Ansvar:redaktør: Stein Beldring ; forfattere: Stein Beldring, Harald Sakshaug, Morten Eken
Forfatter:Beldring, Stein / Sakshaug, Harald / Eken, Morten
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2012
Omfang:28, 5 s. - ill. (neon kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-0819-1 / 1501-2832
Klassenummer:556.166:551.577.2"2012"(481-13)
Serie:NVE Rapport ; 2012:31
Emneord:Flom / Nedbør / Uvær
Geografiske emneord:Sør- Norge
Note:Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Store nedbørmengder under ekstremværet Frida 6. og 7. august
2012 forårsaket flom med 50 års gjentaksintervall eller høyere i deler av Buskerud og Vestfold. I Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder ble det stor vannføring og lokale oversvømmelser flere steder
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2012/rapport2012_31.pdf