Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Kostnader i energisektoren : et sammendrag
Ansvar:redaktør: David Edward Weir ; forfattere: David Edward Weir ... [et al.]
Forfatter:Weir, David Edward
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2015
Omfang:19 s. - diagr.
ISBN/ISSN:1501-2832
Klassenummer:620.9.003.12(481)
Serie:NVE Rapport ; 2015:2
Emneord:Energieffektivisering / Energiforsyning / Energikilder / Kostnadsanalyser
Geografiske emneord:Norge
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Prosjektleder Karen Nybakke
Forfattere: Maria Sidelnikova, David Edward Weir, Lisa Henden Groth, Karen
Nybakke, Kjell Erik Stensby, Benedicte Langseth, Jon Erling Fonneløp, Olav Isachsen, Ingrid Haukeli, Synnøve-Lill Paulen, Ingrid Magnussen, Leif Inge Husabø, Torgeir Ericson, og Thomas Håbu Qureishy
ISBN 978-82-410-1046-0
Publikasjonen er et sammendrag av NVE Rapport 2015:2
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Kunnskap om teknologi og kostnader knyttet til produksjons- og overføringssystemet for energi i Norge er et viktig grunnlag for utøvelsen av NVEs forvaltningsoppgaver. NVE har laget rapporter som beskriver slike kostnadsforhold tidligere, senest i 2011. Nytt i denne rapporten er forsøket med å få frem mulig fremtidig kostnadsutvikling for forskjellige former for kraft og varmeproduksjon. I tillegg beskrives en del kostnader for energieffektiviseringstiltak på sluttbrukersiden
Eier:NVE
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2015/rapport2015_02b.pdf