Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Museumsordningen 10 år
Ansvar:forfatter: Christine Snekkenes
Forfatter:Snekkenes, Christine
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05) Diversekassett 15
Utgitt:Oslo : NVE, 2014
Omfang:37 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-0981-5 / 1501-2832
Klassenummer:069:351.824.11"2003/2013"(481) / 904:351.824.11(481)
Serie:NVE Rapport ; 2014:33
Emneord:Museumsvirksomhet / Norges vassdrags- og energidirektorat / Offentlig forvaltning
Geografiske emneord:Norge
Innhold:Sammendrag: I 2013 var det ti år siden Olje- og energidepartementet første gang bevilget midler til en egen museumsordning i NVE. Dette ble markert med en faglig konferanse i oktober i fjor, med boklansering av den fjerde temaplanen ”Dammer som kulturminner”. Med dette er arbeidet med de fire temaplanene for sektorens
kulturminner avsluttet. Disse planene danner grunnlaget for den kommende NVEs kulturminneplan. Resultatene fra temaplanene og arbeidet med sektorens forvaltningshistorie er også formidlet i form av utstillinger på nett og egnede publikasjoner, samt gjennom prosjektstøtte til aktuelle aktører
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2014/rapport2014_33.pdf