Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Nasjonal ramme for vindkraft : temarapport om virkninger for drikkevann
Ansvar:redaktør: Erlend Bjerkestrand ; forfattere: Kjetil G. Solberg, Ane N. Ramtvedt, Silje Skogvold
Forfatter:Solberg, Kjetil Greiner / Ramtvedt, Ane Næsset / red.: Bjerkestrand, Erlend / Skogvold, Silje
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2018
Omfang:17 s. - kol. ill.
ISBN/ISSN:978-82-410-1731-5 / 1501-2832
Klassenummer:621.548:351.759(481)
Serie:NVE Rapport ; 2018:73
Emneord:Drikkevann / Konsekvensanalyser / Skygger / Støy / Vindkraft / Vindmøller
Geografiske emneord:Norge
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Denne rapporten gir en oversikt over de viktigste problemstillingene innenfor temaet drikkevann og vindkraft. Vi tar for oss uønskede hendelser knyttet til utbygging og drift av vindkraftverk i områder med drikkevannsinteresser, og vurderer hvordan avbøtende tiltak kan minimere negative virkninger
Eier:NVE
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2018/rapport2018_73.pdf