Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Utvikling i nøkkeltal for nettselskap : kostnadseffektivitet og organisasjonstype
Ansvar:redaktør: Torunn Høstad Sliwinski ; forfattarar: Torunn Høstad Sliwinski ... [et al.]
Forfatter:Sliwinski, Torunn Høstad
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2017
Omfang:80 s. - diagr. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-1592-2 / 1501-2832
Klassenummer:621.311.1:338(481)
Serie:NVE Rapport ; 2017:39
Emneord:Distribusjonsnett / Kraftdistribusjon / Kraftomsetning / Økonomisk utvikling
Geografiske emneord:Norge
Note:Forfattere:Mona Helen Heien, Pål Melvær, Rozina Yordanova Sergieva og Torunn Høstad Sliwinski
Har ordliste
Innhold:Sammendrag: Rapporten ser på utviklinga i inntektsrammer, kostnadar, avkasting,
investeringar, levert energi m.m. for bransjen og for Statnett, og på eventuelle skilnader i nøkkeltala mellom vertikalt integrerte og reine nettselskap. I all hovudsak ser rapporten på utviklinga i perioden frå 2006 til 2015
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2017/rapport2017_39.pdf