Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Kvartalsrapport for kraftmarknaden : 1. kvartal 2013
Ansvar:redaktør: Ellen Skaansar ; forfattarar: Erik Holmqvist ... [et al.]
Forfatter:Holmqvist, Erik / red.: Skaansar, Ellen
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2013
Omfang:[72] s. - ill. (noen kol.) diagr., kart
ISBN/ISSN:978-82-410-0894-8 / 1501-2832
Klassenummer:338.5:621.311(48)
Serie:NVE Rapport ; 2013:27
Emneord:Elektrisitetsforyning / Kraftforsyning / Pris- og markedsforhold
Geografiske emneord:Norden
Note:Forfattere: Erik Holmqvist, Nina Kjelstrup, Benedicte Langseth, Per Tore Jensen Lund, Finn Erik Ljåstad Pettersen, Martin Andreas Vik og Mats Øivind Willumsen
Innhold:Sammendrag: Grunna høg etterspurnad etter straum og lågt tilsig sank fyllinga til 31,7 prosent ved utgangen av kvartalet, noko som er 18,8 prosenteiningar mindre enn på same tid i fjor. I første kvartal var tilsiget til norske vassmagasiner 6,7 TWh, noko som er 4,2 TWh mindre enn normalt og 10,2 TWh mindre enn same kvartal i
2012. Det kom 22,6 TWh nedbør i Noreg første kvartal 2013. Det er 19 TWh mindre enn vanlig, og gjør dette til den 10. tørraste vinteren registrert sidan 1958. Vêret var kaldare enn normalt i Sør-Noreg gjennom kvartalet, medan heile Noreg hadde lågare temperaturar enn vanleg i mars månad. Det førte til at kraftetterspurnaden vart høg. Forbruket var på 40 TWh, opp 5,5 prosent frå første kvartal 2012. Den norske kraftproduksjonen gjekk ned 8 prosent frå første kvartal 2012 til 39,3 TWh i første kvartal 2013. Den store nedgangen heng saman med lågt tilsig første kvartal 2013 og stor produksjon i første kvartal 2012 grunna rekordhøg magasinfylling. I første kvartal i år hadde Noreg ein nettoimport på 0,7 TWh, medan vi hadde ein
nettoeksport på 4,9 TWh i første kvartal 2012. Kraftprisane auka 9-15 prosent gjennom første kvartal samanlikna med året før
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2013/rapport2013_27.pdf