Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Hedging possibilities and the forward capacity allocation network code : do transmission rights have merit in the Nordic electricity market? : a report by EC Group
Ansvar:redaktør: Cathrine Holtedahl ; forfattere: Jørgen Bjørndalen ... [et al.]
Forfatter:Bjørndalen, Jørgen / red.: Holtedahl, Cathrine
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2015
Omfang:42 s. - kol. diagr.
ISBN/ISSN:978-82-410-1187-0 / 1501-2832
Klassenummer:621.311:[339.1:338:516(48)
Serie:NVE Rapport ; 2015:135
Emneord:Krafthandel / Kraftmarkeder / Kraftpriser
Geografiske emneord:Norden
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Forfattere: Jørgen Bjørndalen, Linn R. Naper, Olvar Bergland, Torun S. Fretheim, Stein-Erik Fleten, Margaret Armstrong, Randy Fortenbery og Alain Galli
Publisert i 2016
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: EC Group har på oppdrag fra NVE utarbeidet en rapport om
prissikringsmuligheter i det nordiske kraftmarkedet, og hvorvidt langsiktige transmisjonsrettigheter (LTR) kan gi en merverdi til det eksisterende finansielle markedet. Rapporten konkluderer med at LTR i Norden vil være lite hensiktsmessig
siden markedsaktørene i Norden hovedsakelig baserer sin prissikring på finansielle produkter med systemprisen som referansepris, og mener andre tiltak bør prioriteres i den grad det behøves
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2015/rapport2015_135.pdf