Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Kostnadseffektivitet i distribusjonsnettet : en studie av referentene i kostnadsnormmodellen
Ansvar:forfattere: Jakob Kristiansen, Mi Lagergren, Kjersti Vøllestad
Forfatter:Kristiansen, Jakob / Lagergren, Mi / Vøllestad, Kjersti
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2013
Omfang:37 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-0903-7 / 1501-2832
Klassenummer:621.316.1.003.12(481)
Serie:NVE Rapport ; 2013:34
Emneord:Distribusjonsnett / Kostnadseffektivitet / Kraftdistribusjon
Geografiske emneord:Norge
Note:Dokumentet foreligger kun elektronisk
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har våren 2013 gjennomført en studie av seks utvalgte nettselskapers kostnadsdata. Disse seks selskapene er valgt ut fordi de kommer best ut i de sammenlignende analysene i distribusjonsnettet og dermed er målestokk for alle nettselskaper ved fastsettelsen av inntektsrammene. Formålet med våre studier har vært å finne årsaken til hvorfor de seks selskapene kommer best ut i de sammenlignende analysene. Siden disse selskapene har så stor betydning for alle de andre nettselskapenes kostnadsnorm ønsket vi også å kvalitetssikre disse selskapenes data ekstra nøye. Denne rapporten oppsummerer vår gjennomgang og sammenligning av selskapenes kostnadsdata og peker på hva som er årsaken til at hvert av disse kommer godt ut i de sammenlignende analysene i distribusjonsnettet
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2013/rapport2013_34.pdf