Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Trollheim-reguleringens innvirkning på elveløp og hydrologi i Surna (112.Z) på strekningen Bulu-Harang
Ansvar:Ingebrigt Bævre
Forfatter:Bævre, Ingebrigt
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:Hylle 9
Utgitt:Oslo : NVE, 1995
Omfang:39 s. - ill., kart
Serie:NVE Rapport ; 1995:21
Emneord:Flom / Massetransport / Reguleringsvirkninger
Innhold:Statkraft ønsket at NVE undersøkte om reguleringene i Trollheimen har hatt inn-
virkning på elvestrekningen mellom utløpet av Trollheim kraftverk og utløpet av
Bulu med hensyn til utviklingen av grusører og isgang/kjøving, og i tilfelle hvor
stor innvirkning reguleringen har hatt. Trollheim kraftverk ble satt i drift i oktober
1968 og ligger i Surnadal ved Harang, ca 25 km fra Surnadalsfjorden. Utbyggingen
fører til at elvene Folla, Rinna, Vindøla, Bulu og Surna ovenfor Harang får
redusert vannføring stort sett hele året.
Eier:NVE
Eksemplar:1. (1 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVERM556(05)
Vurdering: