Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Kvartalsrapport for kraftmarknaden : 3. kvartal 2013
Ansvar:redaktør: Ellen Skaansar ; forfattarar: Nina Kjelstrup ... [et al.]
Forfatter:Kjelstrup, Nina / red.: Skaansar, Ellen
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2013
Omfang:49 s. - ill. (noen kol.) diagr., kart
ISBN/ISSN:978-82-410-0940-2 / 1501-2832
Klassenummer:338.5:621.311(48)
Serie:NVE Rapport ; 2013:71
Emneord:Elektrisitetsforyning / Kraftforsyning / Pris- og markedsforhold
Geografiske emneord:Norden
Note:Forfattere: Nina Kjelstrup, Per Tore Jensen Lund, Christina Stene Beisland, Henriette Birkelund, Harald Endresen, Torgeir Ericson, Ingrid Magnussen Benedicte Langseth og Thomas Væringstad
Innhold:Sammendrag: I tredje kvartal kom det 20,1 TWh nedbørenergi, 5,6 TWh mindre enn normalen. Tilsiget til dei norske vassmagasina var 34,8 TWh, 4,0 TWh mindre enn normalt og 14,7 TWh mindre enn i tredje kvartal 2012. Fyllingsgraden i Noreg auka frå 68,4 prosent til 76,6 prosent, frå å vere 1,2 prosenteiningar over normalt til 10,4
prosenteiningar under normalen ved utgangen av kvartalet. Kraftforbruket og -produksjonen i Noreg var høvesvis 25,4 og 29,8 TWh i tredje kvartal. Samanlikna med fjoråret var forbruket 3,9 prosent lågare. Kraftproduksjonen var 7,8 prosent lågare enn same kvartal i fjor. Noreg hadde ein nettoeksport på 4,4 TWh i tredje kvartal. I snitt for kvartalet var kraftprisane i Noreg mellom 26,7 og 29,9 øre/kWh. For hushaldskundar med spotpriskontrakt gjekk den gjennomsnittlege prisen på straum ned i dei tre sørlegaste elspotområda. I dei to elspotområda lengst nord i
landet gjekk den gjennomsnittlege prisen opp frå andre kvartal
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2013/rapport2013_71.pdf