Søk i bibliotekbasen til NVE
  • Portal
  • Søk
    v
  • Mine lån
  • Utlån
  • Innlevering
  • Gi vurdering
  • Marcdata
  • RIS
Tittel:Geoteknisk utredning av kvikkleiresone 1324 Eknes : program for økt sikkerhet mot leirskred, Kongsberg kommune
Ansvar:redaktør: Ellen Davis Haugen ; forfattere: Morten Tveit, Rolf Aasland, Håkon Heyerdahl
Forfatter:Heyerdal, Håkon / Tveit, Morten / Haugen, Ellen Davis / Aasland, Rolf
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2016
Omfang:[59] s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-1525-0 / 1501-2832
Klassenummer:624.131.3.002(482.9)
Serie:NVE Rapport ; 2016:72
Emneord:Faresoner / Grunnundersøkelser / Kvikkleireskred
Geografiske emneord:Kongsberg kommune
Note:Publikasjonen foreligger kun elektronisk
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Denne NVE-publikasjonen omhandler utredningen av faresone for
kvikkleireskred 1324 Eknes. Hovedrapporten er skrevet av Rambøll og kvalitetssikret av NGI
Eier:NVE


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2016/rapport2016_72.pdf