Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Kvartalsrapport for kraftmarkedet : 3. kvartal 2010
Ansvar:redaktør: Tor Arnt Johnsen ; forfattere: Stian Henriksen ... [et al.]
Forfatter:Henriksen, Stian / red.: Johnsen, Tor Arnt
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2010
Omfang:iv, 65 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-0730-9 / 1501-2832
Klassenummer:338.5:621.311(48)
Serie:NVE Rapport ; 2010:16
Emneord:Elektrisitetsforsyning / Kraftforsyning / Pris og markedsforhold
Geografiske emneord:Norden
Note:Forfattere: Stian Henriksen, Knut Ola Aamodt, Per Tore Jensen Lund, Ingrid
Magnussen, Finn Erik Ljåstad Pettersen, Mats Øivind Willumsen, Kristian
Rasmussen, Margit Iren Ulriksen, Sigbjørn Nome, Kjerstin Dahl Viggen og
Tor Arnt Johnsen
Innhold:Sammendrag: I tredje kvartal 2010 kom det nedbør tilsvarande ein energimengde
på 35 TWh til det norske kraftsystemet. Det er 4 TWh meir enn normalt. Til tross for
dette blei tilsiget 4,4 TWh mindre enn normalt. Lite snø ved starten av kvartalet var
medverkande årsak til dette. Fyllingsgraden i dei norske vassmagasina auka i løpet
av tredje kvartal frå 54,0 prosent til 67,8 prosent. Det var ei forverring i forhold til
normalen på 6,3 prosenteiningar, og 15,4 prosenteiningar i forhold til 2009.
Kraftforbruket var 24,0 TWh i tredje kvartal. Samanlikna med tredje kvartal 2009
har det vore nedgang i den alminnelege forsyninga, mens forbruket i den
kraftintensive industrien har auka. Kraftproduksjonen var også 24,0 TWh. Det er
ein nedgang på 15,2 prosent frå tredje kvartal 2009. Utvekslinga med utlandet var
i tredje kvartal i balanse. Det var mindre endringar i spotprisane samanlikna med
førre kvartal. I forhold til tredje kvartal 2009 låg prisane rundt 40 prosent høgare.
Strammare ressurssituasjon har vore medverkande til auken.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2010/rapport2010_16.pdf