Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Dimensjonerende korttidsnedbør : naturfareprosjektet : Dp. 5 flom og vann på avveie
Ansvar:forfattere: Eirik Førland ... [et al.]
Forfatter:Førland, Eirik
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2015
Omfang:88 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-1186-3 / 1501-2832
Klassenummer:551.577.2(481)
Serie:NVE Rapport ; 2015:134
Emneord:Dimensjonering / Korttidsnedbør / Nedbørsmålinger / Pluviometer / Radar
Geografiske emneord:Norge
Note:Forfattere: Eirik Førland, Jostein Mamen, Anita V. Dyrrdal, Lars Grinde og Steinar
Myrabø
Publisert i 2016
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Korttidsnedbør er analysert ved bruk av foreliggende norske
pluviometer-data; - både fra målestasjoner med vippepluviometer (tidsoppløsning 1 minutt) og vektpluviometer (tidsoppløsning 1 time). Det er utarbeidet fylkesvis oversikt over høyeste observerte verdier, og beregnet dimensjonerende verdier (IVF) for en rekke målestasjoner. IVFverdiene er beregnet for returperioder opp til 200 år. I samarbeid med NVE er det utarbeidet anbefalinger for estimering av IVF-verdier for vilkårlige steder i Norge
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2015/rapport2015_134.pdf