Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Smarte målarar (AMS) : status og planar for installasjon per juni 2017
Ansvar:redaktør: Guro Grøtterud ; forfatter: Arne Venjum
Forfatter:Venjum, Arne / red.: Grøtterud, Guro
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2017
Omfang:7 s. - diagr. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-1618-9 / 1501-2832
Klassenummer:621.31:[654:681.5(481)
Serie:NVE Rapport ; 2017:65
Emneord:Automatisering / Avregninger / Forbruksmønstre / Kommunikasjonsteknologi / Kraftforbruk
Geografiske emneord:Norge
Innhold:Sammendrag: Denne rapporten viser status og planar for innføring av AMS per juni 2017. Rapporten er basert på innsendingar frå 94 nettselskap. Desse selskapa har samla om lag 2,85 mill. målepunkt. Selskap som ikkje rapporterte i tide og difor ikkje er med i talgrunnlaget representerer ein relativt liten del av målepunkta i landet og ville difor ikkje påverka resultata i rapporten i nemneverdig grad. Som for førre rapport er denne avgrensa til å omfatte fire tema. Desse er: • Årlig gjennomført og planlagt installasjon • Kvartalsvis installasjonsplan 2017-2018 • Risikovurdering knytt til å nå installasjonsfristen • Kartlegging av ikkje-gjennomførte eller «mislukka» installasjonar av målar
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2017/rapport2017_65.pdf