Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Bioenergiressurser i skog : kartlegging av økonomisk potensial
Ansvar:redaktør: Øivin Saanum ; forfattere: Even Bergseng ... [et al.]
Forfatter:Bergseng, Even / red.: Saanum, Øivin
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2012
Omfang:[16], v, 48 s. - il.. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-0820-7 / 1501-2832
Klassenummer:620.95:630.003(481)
Serie:NVE Rapport ; 2012:32
Emneord:Bioenergi / Skog / Skogbruk / Økonomisk analyse
Geografiske emneord:Norge
Note:Forfattere: Even Bergseng, Tron Eid, Per Kristian Rørstad og Erik Trømborg
Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Skog utgjør det største ressurspotensialet for bioenergi i Norge. Basert på simuleringer av skogutviklingen i Norge fremover, kostnader i bransjen og andre nærmere angitte forutsetninger, gis en analyse og kostnadskurver for økt uttak av bioenergi fra norsk skog
Eier:NVE
Eksemplar:1. (1 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2012/rapport2012_32.pdf