Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Skredfarekartlegging i Kvinnherad kommune
Ansvar:forfattere: Øyvind A. Høydal, Frode Sandersen og Kristine Hetland Ekseth
Forfatter:Ekseth, Kristine Hetland / Høydal, Øyvind A. / Sandersen, Frode
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2015
Omfang:1b. (flere pag.) - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-1080-4 / 1501-2832
Klassenummer:624.131.54.001(483.2)
Serie:NVE Rapport ; 2015:33
Emneord:Kartlegginger / Skredfare
Geografiske emneord:Kvinnherad kommune
Note:Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Denne rapporten presenterer resultatene fra faresonekartlegging skred i Kvinnherad kommune, Hordaland fylke. Arbeidet er utført av NGI. I kartleggingen inngår utarbeidelse av faresonekart i henhold til kravene i TEK10, som viser faresoner for skred med nominell årlig sannsynlighet på 1/100, 1/1000 og 1/5000. Sannsynlighetene gjelder skred som utgjør fare for tap av menneskeliv og skader på bygg
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2015/rapport2015_33.pdf