Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • v
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Nasjonal utbyggingsutredning for overføringsanlegg i elkraftsystemet
Ansvar:redaktør: Lars Andreas Eriksson ; forfatter: Lars Andreas Eriksson [og] Christina Kvamme
Forfatter:Eriksson, Lars Andreas / Kvamme, Christina
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2009
Omfang:28 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-0699-9 / 1501-2832
Klassenummer:621.311.1.001(481) / 621.315.001(481)
Serie:NVE Rapport ; 2009:14
Emneord:Kraftoverføring / Kraftsystemplanlegging / Overføringsanlegg / Utredninger
Geografiske emneord:Norge
Note:Sammendrag: Den nasjonale utbyggingsutredningen er en sammenstilling av data
over planlagte investeringer i perioden 2008-2017, hentet fra
kraftsystemutredningene utgitt i 2008 for respektive utredningsområder.
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
2.exTilgjengeligNVENVE-biblioteket556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2009/rapport2009_14.pdf