Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Flomberegning for Etneelva (041.A0)
Ansvar:forfatter: Per Alve Glad
Forfatter:Glad, Per Alve
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2022
Omfang:23 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-2217-3 / 1501-2832
Klassenummer:556.06
Serie:NVE Rapport ; 2022:19
Emneord:Flomberegning / Flomsikring
Geografiske emneord:Etne kommune / Etneelva
Note:Har bibliografi
Innhold:Sammendrag: Det er utført flomberegning for Etneelva med beregningspunkt rett oppstrøms brua ved Etne kirke i Etne kommune. Beregningen danner grunnlaget for sikringstiltaket som skal utføres i Etne. Flomberegningen er basert på frekvensanalyser av observerte flommer ved to hydrometriske stasjoner i Etnevassdraget som er kombinert og skalert opp til å representere Etneelvas nedbørfelt. I Etnevassdraget har de fleste store flommene funnet sted om høsten. Estimerte flomverdier er sammenlignet med tidligere beregninger i vassdraget og resultatene er i samsvar med beregningene utført for flomsonekartlegging i 2001
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2022/rapport2022_19.pdf