Søk i bibliotekbasen til NVE
 • Portal
 • Søk
  v
 • Mine lån
 • Utlån
 • Innlevering
 • Gi vurdering
 • Reserver
 • Fjernlån
 • Marcdata
 • RIS
Tittel:Nasjonal beredskapsplan for fjellskred : øvingsutgave
Ansvar:redaktør: Olianne Eikenæs
Forfatter:red.: Eikenæs, Olianne
Materialtype:NVEs utgivelser
Signatur:556(05)
Utgitt:Oslo : NVE, 2013
Omfang:55 s. - ill. (noen kol.)
ISBN/ISSN:978-82-410-0930-3 / 1501-2832
Klassenummer:624.131.54.004(481)
Serie:NVE Rapport ; 2013:61
Emneord:Beredskapsplanlegging / Fjellskred
Geografiske emneord:Norge
Innhold:Sammendrag: Nasjonal beredskapsplan for fjellskred skal gi en felles ramme for
hvordan beredskap mot fjellskred fra overvåkede fjellparti skal etableres og driftes. Myndigheter og virksomheter skal legge den nasjonale planen til grunn for egne operative beredskapsplaner. Planen skal sikre felles forståelse mellom fagetater og mellom forvaltningsnivåer, og den skal sikre at beredskapen blir ensartet og gjenkjennelig for aktører som har oppgaver knyttet til flere ustabile fjellparti. Nasjonal beredskapsplan for fjellskred gir rammer for beredskap mot fjellskred, men den er ikke en operativ plan. Den enkelte beredskapsaktør skal utarbeide sin egen operative beredskapsplan som skal revideres og øves jevnlig. I tillegg skal det lages
objektplaner for hvert enkelt høyrisikoobjekt
Eier:NVE
Eksemplar:2. (2 tilgjengelige)


EksemplarStatusNoteEierPlasseringBindHylleFrist
1.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
2.exTilgjengeligNVEbibl556(05)
Vurdering:
URL:https://publikasjoner.nve.no/rapport/2013/rapport2013_61.pdf